Kuvasz


Pustan valkoinen vartija

Valkoinen koira liikkuu sulavasti, pitkin joustavin askelin. Koirassa ei ole mitään liioiteltua. Se on koiran kokoinen, koiran näköinen ja sehän on kuvasz!

Kuvasz kehittyi tarpeen sanelemaan tehtävään. Historian aikaan jolloin tarvittiin karjalaumoille paimenten lisäksi vartijoita. Silloin oli ihmisiä jotka elättivät itsensä kiertelevinä karjavarkaina, näiltä ja petoeläimiltä (sudet, karhut...) laumaa suojasivat vartioivat koirat.

Kuvaszin täytyi kyetä toimimaan karkoittavana pelokkeena, kuin myös suoraan toimintaan kykenevänä koirana.

Vielä nykyisinkin kuvasz voi karttaa vieraan kosketusta. Tämä juontaa juurensa juuri toimintakyvyn, itsensä koskemattomuuden, suojeluun.

7000 - 8000 luvuilla, ennen ajanlaskumme alkua, sumerilaiset paimenet käyttivät paimentamiseen ja laumanvartiointiin apunaan koiria. Heidän mukanaan koirat kulkeutuivat Karpaattien yli nykyisen Unkarin alueelle. Joidenkin mukaan jopa kuvasz nimi on alkuperältään sumerilainen. Kuvasz nimelle on kuitenkin useita mahdollisia alkuperä selityksiä.

Jo 900-luvulla kumaani heimojen mukana oli suuria valkoisia, vartiointiin tarkoitettuja koiria.

Unkarin kuningas Matias I Corvinuksella, joka hallitsi vuosina 1458 - 1490, oli suuri kuvasz-kennel.

Nyky kuvaszi on suurimmalta osaltaan suomessa kotien vartijana, perheen koirana. Harvemmalla on valitettavasti enää mahdollisuutta karjan vartiointiin. Siltikin näiden koirien luonteesta löytyy ja pitäisi löytyä, se sama laumojen vartija. Osa on tiukempia, osa leppoisempia.

Kuvaszia ei koskaan pidä jättää tuntemattoman ihmisen kanssa kaksistaan, koiran omalle reviirille, ajatuksella; kun se on niin ystävällinen, ei meidän koira tee mitään!

Kuvasz pitää oman perheen lapsista, mutta vieraat lapset ovat sille vain vieraita ihmisiä!

Kuvaszia ei kasvateta lyömällä, eikä alistamalla. Koskaan ei kannata ruveta taistelemaan kuvaszin kanssa, se ei välttämättä alistu omistajalleenkaan.

Pentu kuvasz on usein riehakas ja reipas menijä. Joillakin ilmenee pentuna, nuorena, vieraan ihmisen karttamista, mutta se on useimmiten heijaste tuohon myöhempään koskemattomuuden säilyttämisen haluun. Jos pennun vieraan karttaminen taas on huomattavaa hysteriaa tai lohdutonta pelkoa, onkin sitten jo toinen juttu, eikä kuulu kuvaszin luonteeseen.

Kuvasz on luonteeltaan kova ja pehmyt koira!

Pehmeys ilmenee luonteessa muistamisena. Kuvasz muistaa kokemansa kolhut, vääryydet, viholliset. Muistaa myös näiden tulo suunnat, viimekertaiset olo kohdat jne. Laumanvartijan täytyy omata ko. pehmeyttä, pystyäkseen muistamaan ja tunnistamaan laumaa uhkaavat vaarat ja niiden mahdolliset sijainnit.

Kuvaszin kovuus ilmenee kivun sietona ja "lauman" puolustus tilanteessa piittaamattomuutena uhkaavasta vaarasta. Reviirin ulkopuolella välinpitämättömyytenä muista vieraista ihmisistä, eläimistä.

Juron ja itsetietoisimmankin kuvaszin suhtautuminen omistajaansa on hyvin pehmyttä, hellää ja rakastavaa.

Nuori kuvasz on täynnä toimintaa. Nuoruuteen kuuluu myös "möröt", joskus haukutaan ja hurjistellaan vaikka postilaatikolle.

Nuori koira tarvitsee myös kotipihan lisäksi ulkopuolista elämää, tottumista erilaisiin tilanteisiin, ihmisiin, eläimiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että tarvitsisi mennä kaveeraamaan esim. kävelyreitillä vastaan tulevien ihmisten kanssa, pelkkä ohi kävely opettaa koiralle että ulkomaailmassa on muitakin.

Kuvasz tarvitsee tilaa elämiseen, ainakin pihan verran.! Ei siis ole paras koira kerros- eikä rivitaloonkaan. Kyllähän koira oppii ja tottuu, mutta yleensäkin, miksi ottaa toisiin oloihin tarkoitettu rotu kiusattavaksi sille tarkoitustaan vastaamattomiin oloihin!

Kuvaszia ei saa koskaan käskeä tai houkuttaa hyökkäämään minkään eläimen kimppuun, eikä tietenkään missään tapauksessa ihmisen kimppuun!

Kuvaszin taistelu ei ole kiinnipitävää, vaan lähinnä repivää. Kuvasz myös koettaa eliminoida kokemansa vihollisen jouduttuaan sen kanssa taistelutilanteeseen.

Kuvasz tarvitsee omistajaltaan : rauhallista, hellää määrätietoisuutta.

Pitkämielisyyttä. Koiran antamista olla koirana! Anteeksi antamista koiralle ja joskus myös itselleen!

EK

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita